1-DAV-921, 1-BIN-921, 1-DAV-922, 1-BIN-922

 • 21.9. Úvod k bakalárskej práci a k semináru (všetci)
  PravidláNávod (podstránky 1.-3.) • Školitelia a témy
 • 28.9. Predstavovanie tém a školiteľov (všetci)
 • Streda 4.10. 19:00 Predstavovanie tém a školiteľov online (všetci)
 • 5.10. Nepovinná prednáška a cvičenie k LaTeXu
  Úvod do LaTeXu • Prineste si notebook, pripravte si softvér / konto na overleaf.com
 • 12.10. Písomná práca, práca s literatúrou (všetci)
  Návod (podstránky 3.,4.,5.)
 • 19.10. Nájdené témy, LaTeX, úvod k prezentáciám (všetci)
  Návod (podstránky 6.,7.) • DÚ1Prezentácia 1Kontrolné stretnutie 1Oznamy
 • 26.10. Rezerva
 • 2.11. Rezerva / Voľno
 • 9.11. Prezentácie (aspoň 2)
  Prezentujú Man, Jankola, Chutňáková, Jaremčuková, Nosko, Koleková
 • 16.11. Prezentácie (aspoň 2)
  Prezentujú Hamidová, Šoošová, Čerňanský, Oravčok, Kamas, Števaňák
 • 23.11. Seminár nebude
 • 30.11. Prezentácie (aspoň 2)
  Prezentujú Antol, Lopaška, Belák, Cingel, Gáborik, Pauer
 • 7.12. Prezentácie (aspoň 2)
  Prezentujú Burianová, Franček, Daniš, Kobelárová, Kopecká, Štauder
 • 14.12. Prezentácie (aspoň 2)
  Prezentujú Bezáková, Füleová, Brožová, Caban, Pravdová, Pitoňák
 • Kontrolné stretnutie cez skúškové obdobie

Dôležité materiály

Dôležité termíny

 • 17.10.2023 3% za zapísanie témy do Moodle
 • 24.10.2023 a marec 2024 Žiadosti o mimoriadne štipendium v prípade mimoriadnych materiálnych nárokov na bakalársku prácu
 • 31.10.2023 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
 • 11.12.2023 Termín DÚ1
 • 18.4.2024 Študentská vedecká konferencia
 • 30.4.2024(?) Podanie prihlášok na magisterské programy na FMFI
 • 17.5.2024 Koniec letného semestra
 • 24.5.2024 Podanie prihlášok na štátne skúšky
 • 24.5.2024 Odovzdanie bakalárskych prác
 • 14.6.2024 Koniec skúškového obdobia
 • 18.-28.6.2024 Obhajoby, štátnice
 • 19.8.-30.8.2024 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok/obhajob